ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η προσωπική ενασχόληση, η εμπειρία, οι άρτιες τεχνολογικές γνώσεις καθώς και συνεργασία με τους μεγαλύτερους και ποιοτικότερους οίκους της χώρας μας και της Ευρώπης, προσφέρουν εγκυρότητα και συνέπεια στο σύνολο των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

ΑΡΔΕΥΣΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΗΠΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

• Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση Αρδευτικών Δικτύων
• Θέρμανση οικιών - δημόσιων κτηρίων
• Υδραυλικά - Αποχετεύσεις
• Σύγχρονα αρδευτικά συστήματα σε κήπους – πάρκα- γήπεδα
• Εργαλεία για την φροντίδα και καλλιέργεια του κήπου και του γκαζόν
• Διάφορα μικροεργαλεία για την καλλιέργεια των χωραφιών
• Οινοποιητικά για οινοποίηση αποθήκευση οίνου και αποσταγμάτων
• Εξοπλισμός & θέρμανση θερμοκηπίων